Ratarstvo

Ratarstvo je podjednako kao i ribarstvo zauzelo bitnu ulogu u poslovanju preduzeća PRP”Sveti Nikola” D.O.O. Sečanj sobzirom na poljoprivredne površine koje se obrađuju u okviru nje. Sa bavljenjem ratarske delatnosti započelo se pre svega radi prozvodnje zrnaste hrane koja se u početku koristi kao hrana za ribu na našim ribnjacima. U toku nekoliko poslednjih godina preduzeće se proširilo, a samiim time povećale su se i površine koje obrađuje.Danas se ovo preduzeće ističe kao uzdanica poljoprivredne proizvodnje u opštini Sečanj.Po postignutim prinosima žita i kukuruza PRP”Sveti Nikola” D.O.O. spada u sam vojvođanski vrh a napori se ulažu da se gazdinstvo izjednači sa sličnim gazdinstvima u Evropi.

PRP “Sveti NIkola” D.O.O Sečanj proizvodi sve vrste zrnaste hrane kao i nekoliko vrsti povrća koje odlikuju odlični i vrhunski prinosi. U vlasništvu preduzeća nalazi se 4000 hektara obradive površine. Prvi korak pri kupovini poljoprivrednog preduzeća,a zarad postizanja vrhunskog kvaliteta u proizvodnji, jeste bila obnova i modernizacija poljoprivredne mehanizacije koje sada nalazi u njenom vlasništvu.Ovo preduzeće se može pohvaliti novim i savremenim vozni parkom kao i priključim mašina koje joj omogućuju brzu, pouzdanu i efikasnu obradu zemljištva i useva.

Za sigurnost useva na poljima zaduženi su najsavremeniji sistem za navodnjavanje tipa Rendžer, zahvaljujući kome proizvodnja žitarica i povrća ne zavisi od vremenskih uslova u letnjim mesecima. Sistem za navodnjavanje pokriva površinu od 800 ha, dok je u planu proširenje na još 500 ha. Sistemi se snabdevaju vodom iz Tamiša, i koriste se pumpe (crpnih stanica)čiji kapaciteti su predviđeni za zalivanje površina do 7000 ha. Stručnjaci su saglasni u oceni da su prinosi na njivama koje se zalivaju od 20 do 40 posto veći. Osim toga , tamo gde postoje zalivni sistemi moguće je ostvariti dve žetve godišnje, a upravo je to slučaj na poljima PRP “Sveti Nikola”.

Zbog velike obradive površine koje poseduje, dolazak do finalnog proizvoda iziskuje mnogo vremena i rada na njoj. U ratarskoj proizvodnji angažovano je oko 60 radnika, i njiho posao traje u toku cele godine. Pripreme za sledeću proizvodnu godinu počinju još i pre završtka aktuelne,počev od priprema zemljišta, setve preko zazštite useva i žetve.

Kontakt:

  • Mile Karanovic
  • Mobilni: 063/650-854
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.