Poljoprivredno Ribarsko Preduzece

Ovo preduzeće počelo je sa radom još 1999. godine kao ribarsko gazdinstvo na ribnjaku u Neuzini na svega 100 hektara. Tokom poslednjih deset godina radilo se na proširenju da bi se danas proizvodnja odvijala na ukupno 1000 hektara.

Kako bi se zaokružio proces proizvodnje na ribnjacima ovo preduzeće se odlučilo na samostalnu proizvodnju hrane. 2006. godine otkupljuje poljoprivredno preduzeće Miro Popara u Sečnju a 2007. Zelengora u Sutjesci. Zahvaljujući tome danas se u vlasništvu ovog preduzeća nalazi oko 3000 hektara obradive površine kao i silos u Sečnju.

Decembra 2010. godine sve firme su ujedinjene u jedno pravno lice radi boljeg poslovanja odnosno smanjenja troškova i racionalizacije proizvodnje. Trenutno je ovde zaposleno oko 150 radnika. Današnje Poljoprivredno ribarsko preduzeće "Sveti Nikola" DOO primer je dobre privatizacije tri preduzeća, a odlikuje ga uspešno poslovanje.

Preduzeće “Sveti Nikola” se nalazu u vlasništu tri preduzeća a to su:
- Neimar V (50%)
- Kemoimpex (35%)
- Agerohim (15%)

Kao što smo rekli, Preduzeće PRP “Sveti Nikola” DOO Sečanj obrađuje 3000 hektara sopstvenog zemljišta uz još 1000 hektara zemljišta koje se nalazi u zakupu. Uzgoj ribe se obavlja na ribnjacima koji zauzimaju površinu od 1500 hektara koje se nalaze pod vodom. U ovom trenutku PRP “Sveti Nikola” DOO Sečanj se bavi ribarstvom, ratarstvom, voćarstvom, povrtarstvom i stočarstvom.