Usluge silosa

Od 2009 godine u sastavu našeg preduzeća nalazi se silos koji je lociran u Sečnju. Ovaj silos je pre svega odkupljen kako bi podmirio potrebe skladištenja pšenice, kukuruza, soje i drugih žitarica i industrijskog bilja koje pristiže sa naših polja. Od 2011 skladišni kapaciteti su povećane pošto se preuzeo i silos koji se nalazi u Krajšniku.Takođe postoji i nekkoliko podnih skladišta koji su locirani u Neuzini, Banatskoj Dubiti i Sutjesci.

Silosi koji se nalaze u vlasništvu našeg preduzeća su betonski i zbog toga oni poseduju mnoge prednosti koji se odnose na skladištenje i čuvanje žitarica. U njemu se vrši sušenje, čišćenje, skladištenje pšenice, kukuruza, soje i drugih žitarica a instalirana je oprema koja kontroliše kvalitet uskladištene robe. Silos se nalazi na izuzetno dobrom mestu, izmeðu drumskog i železničkog puta,što omogućava nesmetan i brz transport robe .U Secnju, silos poseduje skladišne kapacitete od 20000 t kao i sušaru čuja propisna moć sušenja je 800 t/dan i to za vlage od (14%-20%). Silos koji se nalazi u Krajšniku poseduje skladišne kapacitete od 28000 t kao i sušaru istih karakterista kao i u Sečnju. Takođe posedujemo i podna skladišta čiji su kapaciteti 5000 t i koji su ravnomerno raspoređeni po mestima Sutjeska, Neuzina i Banatska Dubica.

Zbog svoji lokacija i lake pristupačnosti, preduzeće PRP ”Sveti Nikola” DOO predstavlja jednog od najvećih skladištara na području Banata. Zbog potrebe spostvene prizvodnje ribe i mogućnosti prodaje naših poljoprivrednih proizvoda, na našim silosima je takođe uveden standard ISO22000.Ovo predstavlaj svojevrsnu garanciju očuvanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda koja nam je poverena na čuvanje od strane naših ostavodavaca sa kojima imamo korektnu i uspešnu saradnju.Zbog svoji mogućnosti i kapaciteta kao i lokacije na kojoj se nalazimo, mi smo uvek spremni i raspoloženi za saradnju sa svi zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama i predzećima koja bi želela da svoje žitarice ostave na čuvanje u naša skladišta.

Kontakt:

  • Miloš Vuković
  • Telefon: 023/3841-056 | 023/3841-696
  • Mobilni: 062/618-250
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Miodrag Samardžić
  • Mobilni: 062/618-014