Kooperacija

Kooperacija u oblastima ratarstva prestavlja jedan od vidova sarađnje koje smo razvili sa poljoprivrednim proizvođačima na ovim prostorima,a sve u cilju stvaranja dobre poslovne atmosfere. Našim kooperantima pružamo mnoge vidove saradnje kako bi ostvarili uspešnu proizvodnju i plasman svojih proizvoda na tržište. Ono što mi pružamo našim kooperantima jeste:

  • Ugovaranje i finansiranje poljoprivredne proizvodnje pri čemu pružamo pomoć nabavke veštačkog đuzbriva, semena, pesticida i ostalog potrebnog repromaterijala.
  • Pružamo pomoć koja se odgleda u praćenju useva, pružanju usluga i stručnom savetovanju kako bi se ostvarila ostvarila što bolja proizvodnja na poljima kooperanata.
  • Otkup svih tržišnih viškova koji se proizvedu.
  • Usluge skladištenja i čuvanja proizvedene robe.
  • Uspešni i siguran plasnam poljoprivrednih proizvoda na tržište.

Pošto u svom statvu PRP “Sveti Nikola” DOO poseduje poljoprivrednu apoteku koja je pruža veliki asortiman repromaterijala koji je potreban da bi se ostvarila uspešna poljoprivredna proizvodnja, silose koji pružaju sigurnost u oblasti čuvanja i skladištenja proizvedenih kultura kao i savremenu mehanizaciju u oblsti prižanja usluga,sve uslovi za uspešnu kooperaciju možete pronađi kod nas. Mi smo uvek na raspolagnju u pogledu stvaranja novi i poboljšanju postojećih odnosa sa našim sadašnjim i budućim kooperantima.

Kontakt:

  • Aleksandar Saponja
  • Mobilni:062/618-305