O nama

Preduzeće PRP”Sveti Nikola” D.O.O. Sečanj počelo je sa radom još 1999. godine kao ribarsko gazdinstvo na ribnjaku u Neuzini na svega 100 hektara.Tokom poslednjih deset godina zbog uspešnog poslovanja i odličnih rezultata rada površina pod vodom se proširila.Sa proširenjem je počelo još 2000 godine na ribnjaku u Neuzini izgradnjom novih jezera tako da danas ovaj ribnjak ostvaruje proizvodnju na ukupno 520 hektara.Isto tako kupljen je i ribnjaka u Banatskoj Dubici koji je 2007 ima 380 hektara, međutim i na ovom ribnjaku se radilo na proširenju tako da ono danas u svom sastavu ima ukupno 480 hektara.Danas se ukupno 1000 hektara nalazi pod vodeni ogledalom koje je raspoređeno na ukupno 16 jezera. Od ukupne proizvodnje 90% čini konzumni šaran najboljeg kvaliteta dok ostalih 10% čine biljojedi(tolstolobik, amur i som).Zbog bogate flore i faune na ribnjaci u Neuzini i Banatskoj Dubici,2012 godine ova dva ribnjaka su dobila i statuse privatnog lovišta sobzirom da se u njima u toku sezeno mogu naći razne price iz familije ploviša i familije ždralova kao i mnogih drugih.

Kako bi se zaokružio proces proizvodnje i smanjila cena koštanja proizvodnje ribe na ribnjacima,ovo preduzeće se odlučilo na samostalnu proizvodnju hrane. 2006. godine otkupljivanjem poljoprivrednih preduzeća “Miro Popara” u Sečnju i 2007. “Zelengora” u Sutjesci. Zahvaljujući tome danas se u vlasništvu ovog preduzeća nalazi oko 4000 hektara obradive površine kao i silos u Sečnju. Za rad lagerovanja i skladištenja proizvoda koji su pristizali sa polja, 2009. je otkupljen i silos u Sečnju čiji su kapaciteti 20000 tona robe. Na ovaj način objedinjena je jedna velika celina koja se nalazi u sastavu proizvodnih procesa koji funkcionišu u okviru firme PRP“Sveti Niikola” D.O.O. Sečnja.

Decembra 2010. godine sve firme su ujedinjene u jedno pravno lice radi boljeg poslovanja odnosno smanjenja troškova i racionalizacije proizvodnje. Zbog povećane proizvodnje i kvaliteta proizvoda.Trenutno je ovde zaposleno oko 200 radnika. Današnje Poljoprivredno ribarsko preduzeće "Sveti Nikola" D.O.O primer je dobre privatizacije tri preduzeća, a odlikuje ga uspešno poslovanje.

Preduzeće “Sveti Nikola” se nalazu u vlasništu tri preduzeća a to su:

  • Neimar V (50%) Kemoimpex (35%) Agrohim (15%)

Kao što smo rekli, Preduzeće PRP “Sveti Nikola” DOO Sečanj obrađuje 3000 hektara sopstvenog zemljišta uz još 1000 hektara zemljišta koje se nalazi u zakupu. Uzgoj ribe se obavlja na ribnjacima koji zauzimaju površinu od 1000 hektara koje se nalaze pod vodom. Preduzeće takođe poseduje skaldišni prostor od 21000 t koji je raspoređen na silos i podna skladišta koja se nalaze na različitim mestima u našoj opštini. Ono što je takođe bitno navesti jeste da od 2013 godine u okviru “Svetog Nikole” posluje i industrijsko poljoprivredno preduzeće “Grmeč” D.O.O. koji svojim kapacitetima doprinosi boljem poslovanju naše firme. U ovom trenutku PRP “Sveti Nikola” DOO Sečanj se bavi ribarstvom, ratarstvom, voćarstvom, povrtarstvom ,stočarstvom, skladištenjem itd. Sa ponosom možemo da konstatujemo da Poljoprivredno-ribarsko preduzeće "Sveti Nikola" na privrednoj mapi pozicionirano kao izuzetno uspešna kompanija koja po svim parametrima predstavlja traženog, pouzdanog i prepoznatljivog partnera.