Žitarice, industrijsko bilje, voće i povrće

Na površina koje zauzimaju 4000 ha, PRP”Sveti Nikola” D.O.O. zasniva svoju proizvodnju zrnaste hrane(pšenice, kukuruza, soje,itd.) kao i raznog povrća i voća. Zbog kvalitetnog zemljišta, savremene mehanizacije, zalivnih sistema i primenen najnovijih naučnih dostignuća iz oblasti poljoprivrede, možemo se pohvaliti visokim kvalitetmo proizvoda koji ispunjavaje sve potrebne kriterujume domaćeg i stranog tržašta. O kvalitetu naših proizvoda mogu potvrditi i naši kupci kao i nalazi mnogih instituta koji se bave ispitivanjem kvaliteta hrane.

Poljoprivredne kulture koje su pretežno zatupljeno na našim poljima jesu pšenica i kukuruz.U zavisnosti od godine, pšenica i kukuruz se seju na površinama od preko 1000 hektara, dok su na ostalim povšinama zastupljeni trtikal, ječam,suncokret i soja kao i povrća od kojih su najviše zastupljeni konzumni grašak, boranija, karfiol, brokoli kao i kukuruz šećerac.Kao i svake godine, PRP”Sveti Nikola” D.O.O. se može pohvaliti rekordnim prinosima bezobzira na vremenske prilike. U 2013 godini pšenica je zasejana na površinama od 1000 ha gde je prosečan prinos bio 7,5 t/ha,kukuruz je zasejana na površinama od 1200 ha i prosečan prinos je bio 10 t/ha.Tritikal je zasejana na površinama od 300-400 ha gde je prosečan prinos bio 7,5 t/ha, ječam je bio zasejana na površini od 1000 ha i prosečan prinos bio 7,3 t/ha. Od industrijskih biljaka soja je bila zasejana na površinama od 500-700 ha gde je prosečan prinos bio 4 t/ha, dok se suncokret prostirao na površinama od 400-600 ha gde je prosečan prinos bio 3,8 t/ha. Statistički gledano, 2013. godina je bila veoma uspešna po pitanju proizvodnje, a taj uspeh se ogleda kroz rekordni prinos koji je bio ostvarene kako na području Banata tako i na nivou Vojvodine i cele Srbije, čime smo veoma ponosni.

Koristeći sistemu za navodnjavanje uspevamo da postignemo dve žetve u toku godine, ali ono što je najbitnije, zahvaljujući njemu uspeli smo ra razvje uspešnu proizvodnju povrća. Konzumni grašak se uzgaja na površinama od 200-400 ha i prosečan prinos je 8 t/ha, kukuruz šećerac se isto tako proizvodina površinama od 200-400 ha i prosečan prinos je 18 t/ha.Takođe su zatupljeni i boranija koja se uzgaja na 100-200 ha gde je prinos 9 t/ha kao i brokoli i karfiol koji se nalaze na 10-40 sa prinoso od 25 t/ha.Na osnovu ostvarenih rezulata sebe smatramo jednim od najvećih proizvođača povrća u Srbiji.

Kao što smo pomenuli, naši voćnjaci se prostiru na površini od oko 75 hektara. U njima se proizvode višnje (OBLAČINSKA) , jabuke (JDARED, ZLATNI DELIŠES i GREEN SMITH)kao i šljive, kruške i dunje. Sa godišnjim prinoso m od 15 tona po hektaru koji se odnosi na višnju kao i prinosom od 23 tone po hektaru koji se odnosi na jabuku, prestavljamo jednog od najvećeg proizvođača voća na teritoriji srednjeg Banata. Upravo i iz razloga potražnje i kvaliteta u planu je proširivanje naših voćnjaka na još dodatnih 5 hektara.

Kontakt:

  • Miloš Vuković
  • Telefon: 023/841-056 | 023/841-696
  • Mobilni: 062/618-250
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.