Proizvodni profil kompanije

Proces proizvodnje počinje ubacivanjem ličinke u jezera od koje se gaji jednogodišnja i dvogodišnja mlađ. Da bi se od prvog koraka došlo do konačnog prizvoda – konzumnog šarana potrebno je tri godine.

Nasađivanje ribe vrši se u proleće, kada se ona sortira po kategorijama a kriterijumi su težina i broj glava. Sortiranje se vrši i u jesen kada kreće izlov. Počinje od 1. Oktobra i traje do desetog decembra. To je period kada se sva jezera prazne. Jednogodišnja i dvogodišnja mlađ ubacuje se u zimovnike ili mala jezera a konzumni šaran ide u prodaju.

Na izlovu godišnje radi oko 25 ljudi. Ovo je izuzetno težak i naporan posao pa je ovo preduzeće pokušalo radnicima da olakša uvođenjem novih mašina. Mašine su napravljene u sopsvenoj režiji, a radi se o pogonu za vučenje mreže, zatim veđenje iz sabirne jame na sortirni sto , kao i mašini za podizanje ribe u bazene na kamionima ili traktorima.

Posle izlova jezera se prazne i isušuju do proleća kada se vrši tanjiranje jezera što takođe utiče na kvalitet šarana. U proleće se proces proizvodnje iznova započinje, punjenjem, pa krečenjem bazena a zatim opet nasađivanje.

Kako bi se zaokružio proces proizvodnje na ribnjacima ovo preduzeće se odlučilo na samostalnu proizvodnju hrane. 2006. godine otkupljuje poljoprivredno preduzeće Miro Popara u Sečnju a 2007. Zelengora u Sutjesci. Zahvaljujući tome danas se u valsništvu ovog preduzeća nalazi oko 3000 hektara obradive površine.

Na ove njive seje se gotovo sva zrnasta hrana , ali ipak primarni su pšenica i kukuruz. Zbog banatskog plodnog tla ali i zalivnog sistemom koji je instaliran na više od 800 hektara prinosi su veoma visoki.

Pri uzgoju kukuruza.... pšenice....soje.... suncokreta.... ali i ostalih kultura primenjuju se sve agrotehničke mere, o čemu brine brojni stručni kadar zaposlen u ovom preduzeću. Takođe je značajno napomenuti da je prvi korak pri kupovini ovih poljoprivrednih preduzeća bio obnavljanje voznog parka. Tako da se danas obrada zemljišta vrši sa savremenom mehanizacijom.

Svi ovi uslovi uticali su i na novu odluku, uvođenje povrtarstva u proizvodnju. Od 2010. godine počelo je uzgajanje graška i kukuruza šećerca ali u narednom periodu sadiće se i ostale vrste.

Zbog problema sa skladištenjem poljoprivrednih proizvoda ovo preduzeće otkupilo je i silos u Sečnju. Trenutni kapacitet je 20 000 tona.

Takođe u proizvodnom kapacitetu RPP "SVETI NIKOLA" DOO nalazi se i 40 ha voćnjaka, i to:

- 20 ha višnja (oblačinska)
- 20 ha jabuka (ajdara, zlatni delišes i green smitх)